Всеукраїнська громадська
організація

Асоціація

Президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху» Єржов О. В.

 

Підписання політичної частини Угоди про асоціацію Євросоюзу з Україною визначило напрямок розвитку України. У зв’язку з цим сьогодні Асоціація виступає з ініціативою змін діючого законодавства в Україні щодо безпеки дорожнього руху з метою гармонізації його з нормами законодавства Євросоюзу, зокрема Директиви 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування".

Норми цієї Директиви також вимагають «…держави-члени повинні зробити все можливе, щоб забезпечити об’єктивність та високу якість перевірки технічного стану транспортних засобів.» З цього питання Асоціація запропонувала ввести додатковий громадський контроль, а саме: законодавчо закріпити та включити до складу комісій по уповноваженню суб’єктів господарювання (діагностик) на право проведення обов’язкового технічного контролю стану транспортних засобів представників громадськості в особах представників місцевих осередків Асоціації. Це створить прозорі умови чесної конкуренції, від чого значно підвищиться рівень безпеки дорожнього руху та виграє кінцевий споживач послуг перевірки технічного стану автомобілів. І що важливо, це допоможе викоренити корупційну складову в процесі надання повноважень державними органами суб’єктам господарювання.

Сьогодні Асоціація бореться з наявними дискримінаційними складовими в законодавстві щодо формування єдиної загальнодержавної бази даних про результати ОТК, зокрема в Постанові КМУ від 31.05.2012 р. N 512 «Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг», якою передбачено обов’язок суб’єктів обов’язкового технічного контролю та страхових компаній наповнення інформацією про видані поліси та про результати технічного контролю відповідних електронних реєстрів ДАІ. Але обов’язок сплачувати за виконання норм цієї Постанови визначено тільки для суб’єктів ОТК. Крім того, така оплата встановлена також с порушенням загальноприйнятої європейської практики – сплачують за отримання інформації, а не за її надання. І розмір плати, економічно необґрунтований тягар (8-10% від вартості послуг суб’єкта ОТК) для економіки підприємств-діагностик особливо гостро відчувається під час теперішньої економічної кризи в нашій країні.

Крім того, Асоціація бореться за введення прямої норми заборони надавати право проведення ОТК пересувним лабораторіям, які проводять фіктивний контроль технічного стану транспорту. Членам Асоціації відомо, що станом на цей час у встановленому порядку пересувним лабораторіям надано повноваження на проведення ОТК. Контроль за діяльністю таких станцій неможливий, бо вони «невловимі». Єдина мета створення таких лабораторій – отримання прибутку без будь-яких витрат. І як наслідок – недобросовісна конкуренція, фіктивний контроль технічного стану транспорту, небезпека на дорозі, зіпсований авторитет роботи надійних стаціонарних діагностик, які вклали інвестиції в обладнання, в створення робочих місць, і несуть фактичні витрати по проведенню якісного ОТК. Це все може бути припинено шляхом прийняття прямої норми заборони використання таких лабораторій у відповідних законодавчих актах.         

Зважаючи на вищенаведене, Асоціація готова, з одного боку, приймати участь у розробці та супроводженні пропозицій та рішень щодо вдосконалення законодавчої бази, а з іншого, – виступати в ролі громадського контролю за додержанням норм існуючого українського законодавства, забезпечувати участь громадян в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії державних органів з громадськістю, врахування громадської думки під часформування та реалізації державної політикиу сферахавтомобільного транспорту, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для забезпечення безпеки руху.

 
 

Всупереч вимогам до суб’єктів господарювання, які можуть проводити перевірку технічного стану транспортних засобів, що були викладені в Постанові КМУ від 9 липня 2008 р. № 606 та Постанові КМУ від 9 липня 2008 р. № 607, ДАІ, яка не є суб’єктом господарювання, відкривала так звані “станції діагностики” УДАІ, які проводили діагностику автотранспорту не маючи відповідного обладнання, або використовуючи обладнання, яке не відповідало вимогам Постанови КМУ №607 та ДСТУ 3649-97. А власники автотранспорту були змушені проходити техогляд саме на цих станціях діагностики зі зрозумілих причин.

Таким чином, ситуація, що склалася на той час в сфері проведення державного технічного огляду створювала недобросовісну «конкуренцію» та унеможливлювала добросовісну роботу діагностичних центрів, які належать  суб’єктам господарювання та цілком відповідають вимогам діючого законодавства. Та недобросовісна «конкуренція» з ДАІ призвела до занепаду цих підприємств, до безробіття їх працівників. І крім того, все це ніяк не поліпшувало технічного стану автотранспорту і ніяким чином не впливало на ситуацію з високою аварійністю на дорогах України.

Тому, починаючи з 2009 року Асоціація неодноразово письмово зверталась до Кабінету міністрів України, до Міністерства інфраструктури України, до Голови Державного  комітету  України з питань регуляторної політики та підприємництва спочатку Кужель О.В., потім Бродського М.Ю. з пропозиціями щодо вирішення проблем існування недобросовісної «конкуренції», що склалася на той момент у зв’язку діяльністю «станцій діагностики» ДАІ.

Результатом звернень Асоціації, співпраці з Міністерством інфраструктури України та Державним  комітетом  України з питань регуляторної політики та підприємництва, безпосередньої участі в підготовці проектів нормативних актів, стало прийняття Постанови КМУ від 30 січня 2012 р. № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», якою у ДАІ було відібрано можливість проводити техогляд, були підвищені вимоги щодо обладнання, необхідного для проведення технічного огляду автотранспорту. Це призвело до скорочення кількості суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення технічного огляду. Таким чином на ринку послуг обов’язкового технічного контролю залишились дійсно підприємства, які інвестували гроші в обладнання та кадри, і надавати дійсно якісні послуги щодо техогляду транспортних засобів. Завдяки чесній конкуренції було підвищено авторитет такої важливої процедури як техогляд. Що в свою чергу, підвищило безпеку руху на шляхах України. Мета, за яку боролась Асоціація – захист малого бізнесу від адміністративного свавілля, якість техогляду, підвищення безпеку руху – була досягнута.

 

Місія:

 1. Координація та об’єднання зусиль Членів Асоціації на захист економічних, виробничо- технічних та соціальних інтересів.
 2. Захист прав членів Всеукраїнської громадської організації та їх спільних інтересів.
 3. Сприяння проведенню перевірки технічного стану транспортних засобів в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної заінтересованості.
 4. Сприяння впровадженню в практику та поширенню прогресивного світового та українського досвіду роботи з вищезазначених питань.
 5. Сприяння установленню відповідності технічних, екологічних характеристик, характеристик енергозбереження, безпечності конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Напрямки діяльності:

 • Участь в підготовці проектів Законів України та підзаконних актів, що стосуються сфери діяльності Асоціації та її членів, розроблення пропозицій щодо удосконалення проведення перевірки технічного стану транспортних засобів;
 • Представництво інтересів членів Асоціації в відносинах з державними центральними та місцевими органами влади та управління, громадськими організаціями;
 • Перешкоджання випадкам та намаганням недобросовісної конкуренції на ринку України;
 • Інформаційне забезпечення членів Асоціації та консультаційні послуги в сфері діяльності Асоціації;
 • Сприяння в розвитку діяльності в галузі проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, створення умов для підвищення якості надання сервісних та супутніх послуг;
 • Інформування споживачів, підприємств, організацій та державних органів про заходи Асоціації щодо роз’яснення діючого законодавства та умов діяльності членів Асоціації з проведення перевірки технічного стану транспортних засобів;
 • Участь у заходах, пов’язаних з обговоренням та розробкою питань щодо встановлення вимог сертифікації до автомобілів, запчастин, вузлів, агрегатів, додержання вимог якості, екологічної безпеки, застосування нових технологій сервісу та ремонту тощо;
 • Представництво професійних інтересів своїх членів Асоціації в міжнародних організаціях.

Всеукраїнська громадська організація „Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху ” (надалі Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених діючим Статутом Асоціації. 

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, чинного законодавства та діючого Статуту Асоціації. 

 Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, може мати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою Асоціації. Символіка реєструється в установленому порядку. 
  
Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) Організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійснюванні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
 
Асоціація має право реалізовувати свої завдання у взаємодії з органами державної влади і управління, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та іншими об’єднаннями громадян, як в Україні так і за її межами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України та міжнародним зобов’язанням України.

Асоціація  є недержавною, некомерційною організацією, та такою, що не має на меті одержання прибутку.

Асоціація не є господарським товариством і не здійснює підприємницької діяльності, члени Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності.

Асоціація не засновує і не виступає співзасновником нових господарюючих суб’єктів, не здійснює контроль або управління, в тому числі довірчого, щодо господарюючих суб’єктів.

Асоціація та її члени не здійснюють та не допускають обмеження  конкуренції у будь-якій сфері господарської (підприємницької) діяльності  на внутрішніх ринках, не укладають зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти тощо), які спрямовані на обмеження підприємництва (бізнесу) або анти-конкурентну ділову практику.

Асоціація має право бути членом іншої Асоціації з аналогічним предметом діяльності, засновувати представництва, філії та інші структурні підрозділи, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та  законодавством країн, де створюються структурні підрозділи.

Кількість членів Асоціації не обмежується і може змінюватись у процесі її діяльності . 

Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язання Асоціації. Асоціація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів. 

Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України. 

Асоціація в повному обсязі користується правами визначеними чинним законодавством для об’єднань громадян (громадських організацій). 

Асоціація має право створювати на договірних засадах трудові колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовлених  системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку у відповідності з діючим  Статутом Асоціації.

Повна назва Асоціації – Всеукраїнська громадська організація „Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху”. Скорочена – ВГО „Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху”. 

Місцезнаходження Асоціації: 04071 м. Київ вул. Костянтинівська 7А.

Вітаємо Вас на офіційному сайті Всеукраїнської громадської організації

 «Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху»!

З часів появи автомобільного транспорту, питання безпеки дорожнього руху  завжди залишається актуальним. Йому приділяється багато уваги в країнах із розвиненою економікою в наслідок дуже розвинутою автомобілізацією – Японії, США, Англії, Фінляндії, Німеччини та інших.

В Україні, на її шляху до дотримання європейських стандартів,  також все більшої уваги та актуальності набуває діяльність із забезпечення безпеки дорожнього руху, як одного з індикаторів рівня добробуту громадян та благоустрою країни в цілому.  

Як свідчить світова практика,  не останню роль в процесі побудови цивілізованої системи формування та розвитку системи безпеки дорожнього руху відіграють громадські організації та місцеві самоврядування. Вони також відчувають і готові взяти на себе частину відповідальності за стан аварійності в країні, розвиток матеріального та ресурсного забезпечення усієї діяльності з виконання вимог відповідного законодавства.

Нагальність появи та функціонування в Україні профільних громадських організацій  також покликана професійним бажанням сприяти державним виконавчим органам якісно здійснювати функції організації та контролю в сфері добросовісного забезпечення роботи суб’єктів господарювання, відповідальних за проведення окремих процедур з дотримання безпеки дорожнього руху.

Одним із напрямків, який довгий час викликав і продовжує викликати багато запитань через суперечність та недосконалість вітчизняного законодавства, є процедура проведення технічного огляду транспортних засобів. Відповідальність кожної ланки, яка бере участь в  процедурі контролю та видачі документу по проходженні техогляду, є надзвичайно високою. Адже справний робочий стан конкретного транспортного засобу, який знаходиться у користуванні, є запорукою безпеки життя його користувачівта інших учасників дорожнього руху.

Підтвердженням тому є новини та сюжети, кожного дня презентовані ЗМІ, щодо аварійності на дорожніх шляхах України, необхідності дотримання правил безпеки дорожнього руху, наслідків ігнорування цих правил тощо.

Довгий час в нашій країні процедура проходження техогляду носила  і, нажаль, продовжує в багатьох випадках носити більш формальний характер. Держава виявилась неспроможною забезпечити наявні власні станції техогляду сучасним обладнанням і підготовленим згідно сучасних профільних вимог персоналом, не дивлячись на появу в країні окремих приватних станцій діагностик, які відповідають сьогоденню, як з точки зору технологічної підготовки, так і кадрової. З часом утворюється ціле об’єднання ініціативних суб’єктів господарювання, які пропонують державі  свої послуги з проведення процедури техогляду згідно світових стандартів діагностування транспортних засобів, апелюючи світовим досвідом проведення подібних процедур, з пропозицією перейти повністю на таку форму діагностики.

І нарешті, у 2008 році, ініціатива приймається на законодавчому рівні  Постановами КМУ № 606 та 607, що спонукає суб’єктів господарювання до об’єднання в профільну всеукраїнську організацію.

ВГО «Всеукраїнська Асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху»  (далі Асоціація) - недержавна некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві Юстиції України наказом №545/5 від 25.03.2009 р., Свідоцтво №3078 та зареєстрована в Київській державній адміністрації Подільського району 07.04.2009р.

 Першочерговою метою діяльності Асоціації є координація та об’єднання зусиль Членів Асоціації на захист економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів, сприяння проведенню перевірки технічного стану транспортних засобів в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної заінтересованості.